ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A) Szállítási feltételek
1. A szállítás és számlázás a szállítás napján érvényes áraknak és feltételeknek megfelelően történik.
2. A szállítás módját mi választjuk meg.

a) Spedícióval történő ingyenes házhozszállítást csak az árajánlatainkban feltüntetett feltételeknek megfelelően tudunk vállalni.
Amennyiben a vevő drágább szállítási módot választ (pl. sürgősségi vagy expressz áru), a fuvardíjban keletkezett felárat kiszámlázzuk.

b) A postai küldemények nem ingyenesek. A vevő általi üzemből való elszállítás esetén a fuvardíjat nem térítjük meg.
A szállítási feltételek a gyártó telephelyre vonatkoznak. A kockázatot az áru vasútnak vagy fuvarozónak való átadásától a vevő viseli.
Az áru egy vagy többszöri ingyenes kiszállítása nem jogosítja fel az átvevőt ennek a kedvezménynek a tartós igénybevételére.
Fenntartjuk a jogot, hogy a fuvardíjat a vasútállomástól kiszámlázzuk.

3. A kiküldött árlistáink nem minősülnek ajánlattételnek.
Általános ajánlatok, hírlevelek vagy árlisták alapján érkező megrendelések nem köteleznek minket teljesítésre.

4. A kapcsolattartóinkkal kötött egyezségek vagy telefonos megállapodások írásos megerősítés nélkül nem képeznek jogalapot, ugyanez vonatkozik az utólagos változtatásokra és megrendelések stornózására.

B) Csomagolás
A Technoflex ingyenes cserekartonokba csomagolja termékeit, amiket vissza kell küldeni a Technoflexnek.
Amennyiben a cserekartonok 6 hónapon belül nem érkeznek vissza, számlát állítunk ki róluk.
Az ettől eltérő csomagolási igényeket előzetesen egyeztetni kell.

C) Szállítási határidők
A megállapított szállítási határidők betartására csak a zavartalan gyártási folyamat feltételeinek megvalósulása mellett vagyunk kötelezettek, vis maior esete ill. előre nem látható események nálunk vagy beszállítóinknál, pl.: üzemi vagy közlekedési zavarok, tűz, árvíz, munkaerő-, energia vagy nyersanyaghiány, sztrájk, kizárás, hatósági intézkedések, felmentenek minket a határidőre történő szállítás kötelezettsége alól, és feljogosítanak rá, hogy kártérítés vagy pótszállítás kötelezettsége nélkül beszüntessük a további kiszállításokat.
A késve történő kiszállításért kártérítés vállalását kifejezetten kizárjuk.

D) Tulajdonjog fenntartása
Minden általunk kiszállított áru tulajdonjogát fenntartjuk a számlák összegének teljes kiegyenlítéséig.
A vevőnek mindazonáltal jogában áll az árut rendes kereskedelmi forgalom keretében továbbértékesíteni vagy feldolgozni.
A számlák összegének kifizetése előtt a vevő nem zálogosíthatja el az árut ill. nem ruházhatja át biztosítékként harmadik személyre.
Amennyiben a vevő a tulajdonjog fenntartásának ideje alatt az árut mégis továbbértékesíti, a vételár-követelést ránk engedményezi.
A fizetési határidő túllépése esetén a költségekkel együtt a banki kamat is kiszámlázásra kerül.

E) Fizetési feltételek
1. Eladási áraink, árajánlataink és számláink euróban értendők.

2. A számlák összege 10 napon belül 2% skontóval vagy 30 napon belül nettó fizetendő.
Késedelmes fizetés esetén a skontó nem vehető figyelembe.
Cégünk alkalmazottai és képviselői csak akkor jogosultak kifizetés elfogadására, ha beszedési meghatalmazással rendelkeznek.

3. Váltó elfogadásáról erre irányuló kötelezettségünk figyelembevételével saját belátásunk szerint dönthetünk.
Váltót és csekket csak a kedvezmények, készkiadások levonásával, a helyes összeg bevételezésének fenntartása mellett írunk jóvá.
A jelen bekezdés 2. pontjában említett 2% skontót abban az esetben tudjuk ügyfeleinknek biztosítani, ha
a) a csekk összege teljesítésre került vagy
b) a tartozás rendezéséhez beleegyeztünk váltó elfogadásába és a fizetési határidő lejárta előtte megkapjuk.

4. Előlegek és részletfizetések kamatmentesen fizetendők.

5. A vevő részéről kifizetések visszatartása vagy beszámítása bármilyen ellenkövetelés miatt nem megengedhető.

6. A vevő/megrendelő késedelem esetén kötelezi magát az eladó/beszállító fizetési felszólításainak és inkasszóköltségeinek megtérítésére.

F) Jótállási feltételek
Gyártott termékeink után csak a jogszerű és a szerződésben meghatározott időn belül jelentkező gyártási vagy anyaghibák esetében vállalunk jótállást, a kártalanítás saját belátásunk szerint javítással vagy cserével történik.
Kártérítés, nyereségkiesés megtérítése, a vásárlástól való elállás vagy a vételár csökkentése nem igényelhető.
A termékeink esetleges hibáiból az ügyfél üzemi vagy kereskedelmi használatú tárgyi eszközeiben és objektumaiban keletkezett károkért a termékfelelősségről szóló törvény értelmében nem felelünk.
Személyi, vagyoni és egyéb közvetett vagy közvetlen anyagi károkért, melyek a termékeink hibáiból adódnak, nem felelünk.

2) A minőségi és egyéb kifogásokat rögtön az áru átvételét követően, az osztrák Kereskedelmi Törvénykönyv (HGB) 377. §-a szerint kell jelezni.
Áru visszaküldése előtt a belegyezésünket kell kérni.
A visszaküldés nem járhat számunkra költséggel.

3) A sűrűségek és méretek betartására a DIN (Német Szabványügyi Intézet) normái alkalmazandók.

4) Másodosztályú és minőségi vagy szépséghibás termékeket csakis a panaszjog kifejezett kizárása mellett szállítunk be.

5) A mintáktól vagy korábbi szállítmányoktól való eltéréseket a technikai lehetőségekhez mérten elkerüljük, lényegesebb eltérések kizárólag a vásárlástól való elállásra vagy csere igénylésére jogosítják fel a vevőt, bármiféle kártérítés vagy nyereségkiesés megtérítésére nem.

6) Az vevő igazolhatóan kötelezi magát a meglévő és jövőben kidolgozott használati útmutatók, termékinformációk és hasonlók továbbítására a vevője felé ill. ennek a kötelezettségnek a továbbruházására.

7) Az ügyfél ezenkívül vállalja, hogy tartózkodik a termékeink saját reklámtevékenységünkön túlmutató reklámozásától, ami a termékfelelősség-vállalásunkat a végfelhasználóra kiterjesztené.

8) Az ügyfeleink fentieknek ellentmondó beszerzési feltételeit nem tekintjük érvényesnek.

9) Jelen szerződés és minden ebből eredő jogi per esetében kizárólag materiális osztrák jog alkalmazandó.

G) Illetékes bíróság
Mindkét fél részére a területileg illetékes vöcklabrucki bíróság tekintendő megegyezettnek.
A szerződéses jogviszony az osztrák jog hatálya alá tartozik.