ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Adatvédelmi nyilatkozat
Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 13. és 14. cikke szerint

Természetesen nagy hangsúlyt fektetünk az Ön személyes adatainak a védelmére.
Ennek megfelelően kizárólag a törvényi előírásoknak (GDPR, osztrák adatvédelmi törvény és 2003-as telekommunikációs törvény) megfelelően dolgozzuk fel személyes adatait (továbbiakban „adatok”).
Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy átfogóan tájékoztassuk Önt személyes adatainak kezeléséről és az adatvédelmemhez kapcsolódó törvényes jogairól és jogérvényesítési lehetőségeiről.
Esetleges kérdései, kérései esetén forduljon hozzánk bizalommal a datenschutz@technoflex.biz e-mail címen.

(1) Ki felelős az adatkezelésért és kihez fordulhat?
Cég:
TECHNOFLEX Verpackungen GmbH
Cím:
Gewerbepark Ader 6, 4850 Timelkam, Ausztria
Telefon: +43 7672 911-55
E-Mail: datenschutz@technoflex.biz

Az adatok kezelője a Technoflex Hungary Kft.
Székhelyünk 9400 Sopron, Vándor S. u. 7.
A céget Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság Cégbírósága jegyezte be 08-09-005971 számon
Adószámunk: 11460893-2-08

(2) Személyes adatok
A „személyes adatok” fogalma alatt mindazokat az információkat értjük, melyek közvetlenül vagy közvetve természetes személyeket érintenek.
Akkor is, ha az üzleti titkok nem tartoznak közvetlenül a személyes adatok fogalma alá, ugyanúgy védjük ezeket az adatokat is, és ezt várjuk el üzleti partnereinktől és ügyfeleinktől is.
Kezeljük az üzletkötést megelőzően, valamint az üzleti kapcsolat létrejöttét követően kapott adatokat.
Emellett kezelünk olyan adatokat is, melyekhez legitim módon, tudakozók, hitelezői védegyletek, nyilvánosan elérhető források (pl.: cégjegyzék, egyesület-, ingatlan-nyilvántartás, média), valamint más, velünk tartós üzleti kapcsolatban álló vállalatok útján jutottunk.
Az üzletkötést megelőzően, valamint az üzleti kapcsolat létrejöttét követően kapott személyes adatok közé tartoznak az Ön törzs- ill. kapcsolattartási adatai, mint
· ügyfélként:
cég, cégjegyzékszám, uniós adószám, cím, kapcsolattartók adatai (e-mail-cím, telefonszám, fax), banki adatok
· beszállítóként és szolgáltatóként:
cég, cégjegyzékszám, uniós adószám, cím, kapcsolattartók adatai (e-mail-cím, telefonszám, fax), banki adatok
ezenkívül pedig feldolgozunk a következő kategóriákba tartozó egyéb személyes adatokat is:
· az üzleti kapcsolatunk természetéről és tartalmáról szóló információk, mint szerződésadatok, megrendelésadatok, forgalmi és bizonylatadatok, ügyfél- és beszállítótörténet, tanácsadási dokumentumok,
· szállítmányok és szolgáltatások tárgya, ezek adatai és igazolásai
· szállítási és teljesítési feltételek
· finanszírozási és fizetési feltételek,
· információk az Ön pénzügyi helyzetéről (pl.: fizetőképességre vonatkozó adatok)
· reklámra és értékesítésre vonatkozó adatok
· dokumentációs adatok (pl.: tanácsadási jegyzőkönyv), képek,
· elektronikus forgalomból származó adatok (pl.: IP-cím, bejelentkezési adatok),
· egyéb adatok, melyekhez üzleti kapcsolatunk keretében jutottunk (pl.: találkozók során), valamint
· olyan adatok, melyeket a TECHNOFLEX a törzs- és kapcsolattartási ill. egyéb adatokból saját maga hoz létre, mint pl. vevői igény- és potenciálfelmérés során, előző megrendelések, termék- és keresleti érdeklődés alapján.

(3) Kötelező adatszolgáltatás
Az Ön adatainak feldolgozása feltétlenül szükséges a velünk létrejövő szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez.
Amennyiben nem bocsátja rendelkezésünkre a szükséges adatokat, meg kell tagadnunk a szerződéskötést ill. a megrendelések teljesítését, ezenfelül a meglévő szerződéseket sem tudjuk teljesíteni, emiatt ezeket fel kell bontanunk.
Viszont a szerződéskötés szempontjából nem releváns ill. törvényileg nem szükséges adatok tekintetében nem kötelező belegyeznie az adatkezelésbe.

(4) Az adatkezelés célja, jogalapja és a kezelt adatok köre
Ájánlattételhez, szerződéskötéshez és ügyfélszolgálati célokból elengedhetetlen bizonyos személyes adatok kezelése.
Emellett árajánlat adásához és szerződéskötés esetén van szükségünk adatokra.
Adatait az osztrák telekommunikációs törvény 96. § (3) bek. alapján dolgozzuk fel, összhangban az adatvédelmi törvény (GDPR), valamint az osztrák adatvédelmi törvény mindenkor hatályos változatával:
· a szerződéskötést megelőző és ezzel fellépő kötelezettségek teljesítésének céljából (GDPR 6. cikk 1. bek. b) pontja)
Adatainak feldolgozása történhet termékeink és szolgáltatásaink értékesítésének céljából, beszerzési és logisztikai okokból, ügyfélszolgálati és elemzési célból.
Az adatokat mindenekelőtt az üzletkötést megelőzően ill. az Önnel kötött szerződés teljesítése során kezeljük.
· jogi kötelezettségek teljesítésének céljából (GDPR 6. cikk 1. bek. c) pontja)
Több törvényi kötelezettségünknek pl.: osztrák Vállalati Törvénykönyv (UGB), Szövetségi Adórendelet (BAO), pénzmosás elleni szabályzatok, is csak adatai kezelésével tudunk eleget tenni.
· jogos érdekek védelme (GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja):
Amennyiben az érintettek érdekei elsőbbséget élveznek, saját vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelmében sor kerülhet a szerződés teljesítését nem érintő adatfeldolgozásra is.
Mindazonáltal a következő esetekben fordulhat elő adatkezelés a jogos érdekek védelmében:
– konzultáció és adatcsere tudakozókkal és hitelezői védegyletekkel a fizetőképességre vonatkozó adatok feltárásához;
– reklám és marketing;
– ügyvezetési intézkedések, szolgáltatások és termékek továbbfejlesztése;
– ügyféladatbázis vezetése az ügyfélszolgálat javításának céljából
– szerződés- és törvényellenes magatartást megelőző intézkedések, pl. beléptetőrendszer, videokamerás megfigyelés;
– jogi eljárás keretében.
· az Ön hozzájárulásával összhangban (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pontja):
Amennyiben hozzájárulását adja nekünk adatai kezeléséhez, kizárólag a hozzájárulási nyilatkozat tartalmának megfelelően és az ebben felsorolt célokból történhet adatfeldolgozás.
A hozzájárulás a jövőre vonatkozóan bármikor visszavonható, pl. hírlevelek fogadása, adattovábbítás harmadik fél részére.
Kérjük, ehhez az 1. pontban megadott e-mail címen jelezze kérését.
Kifejezett beleegyező nyilatkozat esetén arra is használhatjuk adatait, hogy saját és üzleti partnereink további ajánlatait is eljuttassuk Önhöz.

(5) Adatok továbbítása harmadik fél részére
Üzleti modellünkből eredően, valamint a mai adatkezelési folyamatok komplexitása miatt időnként elengedhetetlen, hogy igénybe vegyünk szolgáltatásokat, a szolgáltatókat pedig megbízzuk az adatai kezelésével.
Alapvetően nem adunk ki adatokat harmadik országnak.
Adatok továbbítása csakis egyedi esetekben, az Európai Bizottság megfelelőségi határozatának ill. az általános szerződési feltételek alapján, megfelelő garanciákkal vagy az Ön kifejezett hozzájárulásával történhet.
Ha többet szeretne tudni arról, milyen mértékben dolgozzuk fel adatait, hogyan adjuk át más szolgáltatóknak vagy miként garantáljuk az adatvédelmet az Ön konkrét esetében, forduljon adatvédelmi koordinátorunkhoz.
A TECHNOFLEX csoport következő vállalatai felé szükség esetén külön megbízás nélkül is továbbíthatunk adatokat:
· TECHNOFLEX Holding GmbH
· TECHNOFLEX Verpackungen GmbH
· TECHNOFLEX Hungary Kft.
· TECHNOFLEX Deutschland GmbH
Kötelezettségeink teljesítésének érdekében a következő szolgáltatók és együttműködő partnereink szolgáltatásait vesszük igénybe:
· Infotech EDV-Systeme GmbH
· Cegeka Austria GmbH (vállalatirányítási rendszer)
· I.Q. Bürotechnik Verkauf & Service GmbH
A számlák feldolgozásához független könyvelőirodát veszünk igénybe, így velük megosztjuk az Ön nevét, címét, adószámát a vásárlás dátumát, időpontját, vásárolt termék vagy szolgáltatás megnevezése, mennyisége, vételára és a fizetési módját.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy a megbízások feldolgozására feljogosított személyek kötelesek minden kapcsolódó információt bizalmasan kezelni, és kizárólag szerződésteljesítés keretében feldolgozni.
Az általunk megbízott ügyintézők megkaphatják az Ön adatait, amennyiben szükségük van rájuk a szóbanforgó szolgáltatás teljesítéséhez.
Mindemellett törekszünk a technológia elismert állásának megfelelő intézkedések bevezetésére az adatainak védelmében.

(6) Adatok továbbítása felügyeleti hatóságok, bíróságok és egyéb harmadik felek részére
Osztrák tőketársaságként bizonyos szabályozási rendelkezések vonatkoznak ránk.
Emiatt előfordulhat, hogy valamely bíróság vagy hatóság felszólít minket személyes adatok kiadására.
Minden esetben biztosítjuk a jogi alapelvek tiszteletben tartását.
Hitelezővédelmi célból fenntartjuk a jogot, hogy egyes esetekben az Ön pénzügyi helyzetével kapcsolatos törzsadatokat és információkat hitelbiztosítók, hitelvédelmi egyesületek vagy cégtudakozók részére átadjunk.
Jogi kötelezettség fennállásának ill. jogi eljárás esetében hatóságok, bíróságok, valamint független auditorok is megkaphatják az adatait.
Ezenkívül a szerződéskötés előkészítése és teljesítése indokolhatja, hogy biztosítók, bankok, tudakozók vagy szolgáltatók kézhez kapják adatait.

(7) Adatbiztonság
Technikai és szervezési biztonsági intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a tárolt személyes adatokat megvédjük véletlen vagy szándékos manipulációtól, elvesztéstől, megsemmisüléstől és jogosulatlan személyek hozzáféréstől.
Biztonsági intézkedéseinket a technika előrehaladásának megfelelően folyamatosan fejlesztjük.

(8) Adatmegőrzés
Az adatokat alapvetően az üzleti kapcsolat fennállásának időtartamáig őrizzük vagy addig, amíg le nem jár a mindenkor érvényes garanciális, jótállási, elévülési és törvényben előírt nyilvántartási kötelezettségünk.
Amennyiben az utóbbi meghaladja az üzleti kapcsolat fennállásának időtartamát, az adatokat a jogi előírásoknak megfelelően tároljuk.
Ezenkívül esetleges pereskedés esetén, melynél az adatok bizonyítékként szolgálnak, ennek lezárásáig tároljuk adatait.

(9) Az érintettek jogai
Jogosult a személyes adatairól tájékoztatást kérni.
Bizonyos feltételek mellett jogosult az adatai helyesbítését vagy törlését kérni.
Emellett jogosult az adatkezelés korlátozására, tiltakozásra és adathordozhatóságra, amennyiben jogszabály írja elő.
Jogosult kérni, hogy a rendelkezésünkre bocsátott adatait egy strukturált, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
Jogérvényesítés céljából forduljon megbízott munkatársunkhoz:
Megbízott neve: Glassl András
Telefonszáma: +36 30 729 26 10
E-mail címe: a.glassl@technoflex.biz
Ha az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt szeretne benyújtani az alábbi helyen teheti meg:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel.: +36 (1) 391-1400
ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben a tájékoztatás során kétségek merülnének fel, személyazonossága igazolásának céljából kérhetünk egyéb információkat is.
Ez az Ön jogainak és magánéletének védelmét szolgálja.

(10) Visszavonás joga
Jogosult a személyes adatainak marketing célokra való felhasználásának megtagadására ill. a hozzájárulásának visszavonására.
Amennyiben adatait jogos érdekek érvényesítésének céljával kezeljük, a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen.

(11) Panaszjog
Amennyiben nem ért egyet az adatkezelés módjával, jogosult panaszt tenni az osztrák adatvédelmi hatóságnál.
Ezt megteheti e-mailben a dsb@dsb.gv.at címen.

(12) Adatkezelés toborzás esetén
Ha pályázatát adja be hozzánk, a jelentkezésének adataihoz kizárólag a pályázati folyamatban résztvevő jogosult személyek férhetnek hozzá.
A munkaadó, mint adatkezelő a kiválasztási folyamat során, és azt követően az esetlegesen felmerülő hátrányos megkülönböztetés elleni bizonyítékként 3 évig tárolja az Ön adatait. Ezeket az adatokat azért tároljuk, hogy Adatkezelőnél betöltendő állásra történő jelentkezését dokumentálni tudjuk, és Ön a kiválasztási eljárásban részt tudjon venni. Ez az Adatkezelő munkaerő felvételéhez fűződő jogos érdeke.
A következő adatokat kezeljük: az Ön nevét állandó lakcímét, tartózkodási helyét, telefonszámát, e mail címét, születési helyét és idejét, illetve egyéb személyes adatok, amiket velünk a jelentkezése során megosztott. Tároljuk az Önről készült fényképet, a kísérőlevelet, önéletrajzot, pályázatot és iskolai és egyéb végzettségeket igazoló dokumentumok másolatát. Az adatokat harmadik félnek nem továbbítjuk.

(13) Automatikus döntéshozatal, beleértve a profilalkotást
A GDPR 22. cikkének megfelelően üzleti kapcsolatok létrehozásáról vagy fenntartásáról zajló döntési folyamatok során nem alkalmazunk automatikus döntéshozatalt vagy profilalkotást.

(14) Cookie-k és adagyűjtő eszközök használata
Honlapunkon cookie-kat (sütiket) használunk.
Ezek kisméretű szövegfájlok, amelyeket a meglátogatott weboldalak tárolnak el a számítógépen a böngészőn keresztül.
Nem tesznek kárt számítógépében.
A cookie-kat kínálatunk felhasználóbarát megjelenítésére használjuk.
Néhány cookie-t a számítógép addig tárol, amíg Ön nem törli őket.
A cookie-k lehetővé teszik, hogy a böngészőjét a következő látogatásakor újra felismerjük.
Amennyiben ezt nem szeretné engedélyezni, be tudja állítani böngészőjét, hogy tájékoztassa a cookie-k elhelyezéséről ill. külön kérje erről engedélyét.
A cookie-k letiltása korlátozhatja honlapunk bizonyos funkcióit.
A honlaplátogatása során a honlapon elhelyezett Google Analytics az Ön számítógépén úgynevezett sütiket (cookies) helyez el, ez az alkalmazás a honlaplátogatási szokásait tartalmazza, ez a cég jogos érdeke, az adatokat a Google LLC. is megkapja.

(15) SSL- / TLS-titkosítás
Ez a honlap biztonsági okokból, valamint a továbbított bizalmas tartalmak – mint pl.: megrendelések vagy árajánlatkérések, melyeket a honlapon keresztül küld nekünk -, védelme miatt SSL- és TLS-titkosítást használ.
A titkosított kapcsolat arról ismerhető fel, hogy a böngésző címsávja “http://” -ről “https://” -re vált és megjelenik mellette egy lakatikon.
Ha az SSL- ill. TLS-titkosítás aktív, harmadik fél nem tud hozzáférni az adatokhoz, melyeket Ön küld nekünk.

(16) Protokoll- és naplóadatok
Honlapunk meglátogatása során automatikusan naplózásra kerülnek bizonyos általános természetű információk.
Ezek a fájlok, mint pl. szervernaplófájlok, a böngésző típusát, a használt operációs rendszert, az internetszolgáltató domain-nevét és hasonló információkat tartalmaznak.
Ezek esetében kizárólag általános információkról van szó, melyek nem teszik lehetővé az Ön személyének beazonosítását.
Ezekre az információkra technikailag azért van szükség, hogy honlapunk az Ön által lehívott tartalmat helyesen jelenítse meg, ezek az internet használatával jönnek létre.
A következő célokból kerülhetnek feldolgozásra:
– a honlapunkhoz való akadálytalan kapcsolódás biztosítása,
– honlapunk problémamentes használatának biztosítása,
– a rendszer biztonságának és stabilitásának kiértékelése,
– ill. egyéb adminisztrációs célok.
Az Ön személyes adatainak kezelése a fentebb említett adatgyűjtési okokból jogos érdekünkön alapszik.
Adatai nem használjuk az Ön személyének beazonosítására.
Az adatok címzettjei az adatkezelés felelőseként mi vagyunk ill. bizonyos esetekben ügyintézőink.